Tulekustuti kontroll

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Tulekustutit saate kontrollida Tartus, Raua 22, E-R 8-17 ootetööna või

Kutsuge spetsialist ettevõttesse koha peale telefonil 7305 387 või kirjutage müügijuhile ahto[at]tuleohutus24.ee

Tulekustuti kontroll.

Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad. 

Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:

 • üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised (nt külmad laod, maantee- ja veesõidukid, tanklad);
 • üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas (köetavad siseruumid). 

Soovitame kindlasti lasta kontrollida oma tulekustutit vastava spetsialisti juures. Nn. "ise kontrollimine" ehk kontrollkleebise kleepimine ilma muude toimingute tegemiseta ei taga kustuti töökorda, vaid tekitab JOKK-olukorra, kus vajalikul hetkel tulekustuti ei pruugi töötada.

 

Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:kontroll

 • pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
 • päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
 • tulekustuti rõhu kontrollimine (välja arvatud süsihappegaaskustutil);
 • süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
 • pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
 • vooliku kontrollimine;
 • kere väline vaatlus;
 • tulekustuti vastavuse kontrollimine asjakohasele standardile;
 • tulekustuti varustamine kontrollilipikuga
  .

 

kodulehe, e-poe, logo, seo, facebook tegemine